PDA

Xem phiên bản đầy đủ : ACE MTSG với Cộng đồng - Social activities  1. ACE MTSG và Nụ cười đêm trăng 2013
  2. ACE MTSG và Nụ cười đêm trăng 2014
  3. Chia sẻ với các bệnh nhi tại Bệnh viện Truyền máu huyết học
  4. Nụ cười đêm trăng 2015
  5. Giọt nước nghĩa tình
  6. Nụ cười đêm trăng 2016
  7. Nụ cười đêm trăng 2017