PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thông tin hiếu hỷ  1. Tin buồn
  2. Thông báo: Tin Buồn - Thân phụ của Lộc-FV (Nukenuki) member cũ ACE MTSG - qua đời.
  3. Thông báo: Tin Buồn - Thân phụ của Khome- qua đời.
  4. Gia đình Khoa Ninja có lời mời đến ACE
  5. Tin buồn
  6. Đám giổ đầu của A Tuyển
  7. Tin Buồn
  8. Tin mừng
  9. Đám cưới e gái của Thịnh Mập
  10. Tin buồn