PDA

Xem phiên bản đầy đủ : VNEXPRESS sáng nay - Xế độ Sài Gòn tụ hội163kmh
19th-November-2013, 08:39
Không thấy hình con CX650 mùi CAM
Bác MOD có thông tin gì thêm về cái "gathering" này không post lên nữa đi,

link
http://vnexpress.net/tin-tuc/oto-xe-may/xe-do-sai-gon-tu-hoi-2911490.html

http://m.f29.img.vnecdn.net/2013/11/18/xe-do-15-7951-1384709458.jpg
http://m.f29.img.vnecdn.net/2013/11/18/xe-do-9-2111-1384709458.jpg