PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Tin buồnthaihoa777
10th-March-2014, 20:37
Mẹ của Thịnh mập vừa qua đời sáng nay.
ACE sẽ đi viếng vào chiều ngày mai 11/3/2014
Tập trung ở ĐTH
18g00 xuất phát