PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Tin mừngthaihoa777
4th-October-2014, 08:59
Thanh Tùng(tự Tùng Té) có gửi thiệp cưới mời ACE MTSG. Tiệc cưới có 2 chương trình như sau:
ACE tham dự được CT nào thì vui lòng đăng ký để Tùng tiện việc chuẩn bị và sắp xếp:

+ Chương trình 1: Tổ chức tại TP.HCM - nhà hàng Sinh Đôi 120 Lý Thái Tổ P2, Q3 - vào lúc 18g00 ngày 11/10/2014.

http://i1261.photobucket.com/albums/ii597/thaitichhoa/DSC05975_zps22c3fa91.jpg (http://s1261.photobucket.com/user/thaitichhoa/media/DSC05975_zps22c3fa91.jpg.html)

http://i1261.photobucket.com/albums/ii597/thaitichhoa/DSC05974_zps6f9f80e2.jpg (http://s1261.photobucket.com/user/thaitichhoa/media/DSC05974_zps6f9f80e2.jpg.html)

- Danh sách tham dự
1/ Thaihoa777: 1L
2/ .................

+ Chương trình 2: Tổ chức tại Bình Phước - Tùng có nhờ ACE tham gia rước dâu, nên ACE nào sắp xếp được thời gian thì liên hệ chi tiết với Tùng.

http://i1261.photobucket.com/albums/ii597/thaitichhoa/DSC05970_zps17864c5d.jpg (http://s1261.photobucket.com/user/thaitichhoa/media/DSC05970_zps17864c5d.jpg.html)

http://i1261.photobucket.com/albums/ii597/thaitichhoa/DSC05971_zpsef68515f.jpg (http://s1261.photobucket.com/user/thaitichhoa/media/DSC05971_zpsef68515f.jpg.html)

http://i1261.photobucket.com/albums/ii597/thaitichhoa/DSC05972_zpsc1d2f324.jpg (http://s1261.photobucket.com/user/thaitichhoa/media/DSC05972_zpsc1d2f324.jpg.html)

- Danh sách tham dự
1/...............

paraday
4th-October-2014, 09:28
Tin mừng

Thanh Tùng(tự Tùng Té) có gửi thiệp cưới mời ACE MTSG. Tiệc cưới có 2 chương trình như sau:
ACE tham dự được CT nào thì vui lòng đăng ký để Tùng tiện việc chuẩn bị và sắp xếp:

+ Chương trình 1: Tổ chức tại TP.HCM - nhà hàng Sinh Đôi 120 Lý Thái Tổ P2, Q3 - vào lúc 18g00 ngày 11/10/2014.

- Danh sách tham dự
1/ Thaihoa777: 1L
2/ paraday 1L
3/ .................

+ Chương trình 2: Tổ chức tại Bình Phước - Tùng có nhờ ACE tham gia rước dâu, nên ACE nào sắp xếp được thời gian thì liên hệ chi tiết với Tùng.- Danh sách tham dự
1/...............

lioncity
4th-October-2014, 19:52
Tin mừng

Thanh Tùng(tự Tùng Té) có gửi thiệp cưới mời ACE MTSG. Tiệc cưới có 2 chương trình như sau:
ACE tham dự được CT nào thì vui lòng đăng ký để Tùng tiện việc chuẩn bị và sắp xếp:

+ Chương trình 1: Tổ chức tại TP.HCM - nhà hàng Sinh Đôi 120 Lý Thái Tổ P2, Q3 - vào lúc 18g00 ngày 11/10/2014.

- Danh sách tham dự
1/ Thaihoa777: 1L
2/ paraday 1L
3/ Hai lion 1L


+ Chương trình 2: Tổ chức tại Bình Phước - Tùng có nhờ ACE tham gia rước dâu, nên ACE nào sắp xếp được thời gian thì liên hệ chi tiết với Tùng.- Danh sách tham dự
1/...............

tinomotor
4th-October-2014, 20:00
[QUOTE=lioncity;5631]Tin mừng

Thanh Tùng(tự Tùng Té) có gửi thiệp cưới mời ACE MTSG. Tiệc cưới có 2 chương trình như sau:
ACE tham dự được CT nào thì vui lòng đăng ký để Tùng tiện việc chuẩn bị và sắp xếp:

+ Chương trình 1: Tổ chức tại TP.HCM - nhà hàng Sinh Đôi 120 Lý Thái Tổ P2, Q3 - vào lúc 18g00 ngày 11/10/2014.

- Danh sách tham dự
1/ Thaihoa777: 1L
2/ paraday 1L
3/ Hai lion

+ Chương trình 2: Tổ chức tại Bình Phước - Tùng có nhờ ACE tham gia rước dâu, nên ACE nào sắp xếp được thời gian thì liên hệ chi tiết với Tùng.- Danh sách tham dự
1/Hai Tino...............

buiduc_hung
4th-October-2014, 23:13
Tin mừng

Thanh Tùng(tự Tùng Té) có gửi thiệp cưới mời ACE MTSG. Tiệc cưới có 2 chương trình như sau:
ACE tham dự được CT nào thì vui lòng đăng ký để Tùng tiện việc chuẩn bị và sắp xếp:

+ Chương trình 1: Tổ chức tại TP.HCM - nhà hàng Sinh Đôi 120 Lý Thái Tổ P2, Q3 - vào lúc 18g00 ngày 11/10/2014.

- Danh sách tham dự
1/ Thaihoa777: 1L
2/ paraday 1L
3/ Hai lion
4/ buiduc_hung 2L-1N

+ Chương trình 2: Tổ chức tại Bình Phước - Tùng có nhờ ACE tham gia rước dâu, nên ACE nào sắp xếp được thời gian thì liên hệ chi tiết với Tùng.- Danh sách tham dự
1/Hai Tino...............

dinh nguyen
5th-October-2014, 13:42
[QUOTE=buiduc_hung;5636]Tin mừng

Thanh Tùng(tự Tùng Té) có gửi thiệp cưới mời ACE MTSG. Tiệc cưới có 2 chương trình như sau:
ACE tham dự được CT nào thì vui lòng đăng ký để Tùng tiện việc chuẩn bị và sắp xếp:

+ Chương trình 1: Tổ chức tại TP.HCM - nhà hàng Sinh Đôi 120 Lý Thái Tổ P2, Q3 - vào lúc 18g00 ngày 11/10/2014.

- Danh sách tham dự
1/ Thaihoa777: 1L
2/ paraday 1L
3/ Hai lion
4/ buiduc_hung 2L-1N

+ Chương trình 2: Tổ chức tại Bình Phước - Tùng có nhờ ACE tham gia rước dâu, nên ACE nào sắp xếp được thời gian thì liên hệ chi tiết với Tùng.- Danh sách tham dự
1/Hai Tino...............
2/Dinh nguyen

khanh919
6th-October-2014, 13:47
Tin mừng

Thanh Tùng(tự Tùng Té) có gửi thiệp cưới mời ACE MTSG. Tiệc cưới có 2 chương trình như sau:
ACE tham dự được CT nào thì vui lòng đăng ký để Tùng tiện việc chuẩn bị và sắp xếp:

+ Chương trình 1: Tổ chức tại TP.HCM - nhà hàng Sinh Đôi 120 Lý Thái Tổ P2, Q3 - vào lúc 18g00 ngày 11/10/2014.

- Danh sách tham dự
1/ Thaihoa777: 1L
2/ paraday 1L
3/ Hai lion
4/ buiduc_hung 2L-1N
5/ Khanh919 1L
6/ ..........

+ Chương trình 2: Tổ chức tại Bình Phước - Tùng có nhờ ACE tham gia rước dâu, nên ACE nào sắp xếp được thời gian thì liên hệ chi tiết với Tùng.- Danh sách tham dự
1/Hai Tino...............
2/Dinh nguyen

lwr
6th-October-2014, 14:24
Tin mừng

Thanh Tùng(tự Tùng Té) có gửi thiệp cưới mời ACE MTSG. Tiệc cưới có 2 chương trình như sau:
ACE tham dự được CT nào thì vui lòng đăng ký để Tùng tiện việc chuẩn bị và sắp xếp:

+ Chương trình 1: Tổ chức tại TP.HCM - nhà hàng Sinh Đôi 120 Lý Thái Tổ P2, Q3 - vào lúc 18g00 ngày 11/10/2014.

- Danh sách tham dự
1/ Thaihoa777: 1L
2/ paraday 1L
3/ Hai lion
4/ buiduc_hung 2L-1N
5/ Khanh919 1L
6/ lwr
7/...

+ Chương trình 2: Tổ chức tại Bình Phước - Tùng có nhờ ACE tham gia rước dâu, nên ACE nào sắp xếp được thời gian thì liên hệ chi tiết với Tùng.- Danh sách tham dự
1/Hai Tino...............
2/Dinh nguyen

Sexsi
7th-October-2014, 08:49
Tin mừng

Thanh Tùng(tự Tùng Té) có gửi thiệp cưới mời ACE MTSG. Tiệc cưới có 2 chương trình như sau:
ACE tham dự được CT nào thì vui lòng đăng ký để Tùng tiện việc chuẩn bị và sắp xếp:

+ Chương trình 1: Tổ chức tại TP.HCM - nhà hàng Sinh Đôi 120 Lý Thái Tổ P2, Q3 - vào lúc 18g00 ngày 11/10/2014.

@};-@};-@};- Danh sách tham dự @};-@};-@};-
1/ Thaihoa777: 1L
2/ paraday 1L
3/ Hai lion
4/ buiduc_hung 2L-1N
5/ Khanh919 1L
6/ lwr
7/ Sexsi
8/..........


Chương trình 2:
Tổ chức tại Bình Phước - Tùng có nhờ ACE tham gia rước dâu, nên ACE nào sắp xếp được thời gian thì liên hệ chi tiết với Tùng.

- Danh sách tham dự
1/Hai Tino...............
2/Dinh nguyen[/QUOTE]

TigerGT
7th-October-2014, 12:10
Tin mừng

Thanh Tùng(tự Tùng Té) có gửi thiệp cưới mời ACE MTSG. Tiệc cưới có 2 chương trình như sau:
ACE tham dự được CT nào thì vui lòng đăng ký để Tùng tiện việc chuẩn bị và sắp xếp:

+ Chương trình 1: Tổ chức tại TP.HCM - nhà hàng Sinh Đôi 120 Lý Thái Tổ P2, Q3 - vào lúc 18g00 ngày 11/10/2014.

@};-@};-@};- Danh sách tham dự @};-@};-@};-
1/ Thaihoa777: 1L
2/ paraday 1L
3/ Hai lion
4/ buiduc_hung 2L-1N
5/ Khanh919 1L
6/ lwr
7/ Sexsi
8/ Thọ đại tá 1L
9/............


Chương trình 2:
Tổ chức tại Bình Phước - Tùng có nhờ ACE tham gia rước dâu, nên ACE nào sắp xếp được thời gian thì liên hệ chi tiết với Tùng.

- Danh sách tham dự
1/Hai Tino...............
2/Dinh nguyen

thaihoa777
8th-October-2014, 15:05
Tin mừng

Thanh Tùng(tự Tùng Té) có gửi thiệp cưới mời ACE MTSG. Tiệc cưới có 2 chương trình như sau:
ACE tham dự được CT nào thì vui lòng đăng ký để Tùng tiện việc chuẩn bị và sắp xếp:

+ Chương trình 1: Tổ chức tại TP.HCM - nhà hàng Sinh Đôi 120 Lý Thái Tổ P2, Q3 - vào lúc 18g00 ngày 11/10/2014.

@};-@};-@};- Danh sách tham dự @};-@};-@};-
1/ Thaihoa777: 1L
2/ paraday 1L
3/ Hai lion
4/ buiduc_hung 2L-1N
5/ Khanh919 1L
6/ lwr
7/ Sexsi
8/ Thọ đại tá 1L
9/ Thịnh mập 1L
10/ Tâm xì
11/...................


Chương trình 2:
Tổ chức tại Bình Phước - Tùng có nhờ ACE tham gia rước dâu, nên ACE nào sắp xếp được thời gian thì liên hệ chi tiết với Tùng.

- Danh sách tham dự
1/Hai Tino...............
2/Dinh nguyen

thaihoa777
10th-October-2014, 16:02
ACE chiều ngày mai 11/10/14 đi đám cưới thì tập trung đi chung nhé, hẹn nhau ở cafe Rita 211 Nguyễn V Cừ F3 - Q5 lúc 17g30, khoảng 18g45 thì chạy đến tiệc cưới nha

lioncity
11th-October-2014, 08:06
Hôm nay dam cuoi Tung té ai trong danh sách có mặt đúng giờ