PDA

Xem phiên bản đầy đủ : A cmn lô!! Thử máy!!VietHorse
9th-April-2017, 14:22
Test phát nha!!!

53

cuongphatbc
18th-April-2017, 00:12
54
Test attach resize

cuongphatbc
18th-April-2017, 09:11
55
Test phát nữa

VietHorse
18th-April-2017, 13:09
Hình như không log-in là không xem hình attachment được nhỉ?

AceAd
18th-April-2017, 21:26
Hình như không log-in là không xem hình attachment được nhỉ?
Có thể chỉnh cho khách vãng lai xem attachment nếu anh muốn.

VietHorse
20th-April-2017, 23:20
57 test thoy nha!!

CB1
21st-April-2017, 07:31
Chưa upload từ smartphone.

CB1
21st-April-2017, 07:46
59

Alo thử upload file từ phone

Luumanh_lichsu
21st-April-2017, 08:09
61

Tét tét

thaihoa777
21st-April-2017, 11:25
62

Cũng thử phát coi nó xeo

cuongphatbc
25th-April-2017, 21:57
64
Test thử version mới

cuongphatbc
25th-April-2017, 21:58
65

Tôm hấp ổi 😋

thaihoa777
26th-April-2017, 06:02
Á, post được rồi :D