Uncategorized

Entries with no category

 1. source code phần mềm quản lý bán hàng

  Chào mọi người.
  Bên mình chuyên cung cấp, tham vấn và triển khai phần mềm quản lý bán hàng cho các cửa hàng, shop thời trang, siêu thị mini.
  Phần mềm mình viết bằng Codeigniter.
  Link demo: [url=http://full.phongtran.info/]http://full.phongtran.info/[/url]

  user: admin - pass: 12345678

  video hướng dẫn:

  [url=https://www.youtube.com/embed/PTJ1GOZjmsM]https://www.youtube.com/embed/PTJ1GOZjmsM[/url] ...
  Chuyên mục
  Uncategorized
 2. source code phần mềm quản lý bán hàng

  Chào mọi người.
  Bên mình chuyên cung cấp, tham vấn và triển khai phần mềm quản lý bán hàng cho các cửa hàng, shop thời trang, siêu thị mini.
  Phần mềm mình viết bằng Codeigniter.
  Link demo: [url=http://full.phongtran.info/]http://full.phongtran.info/[/url]

  user: admin - pass: 12345678

  video chỉ dẫn:

  [url=https://www.youtube.com/embed/PTJ1GOZjmsM]https://www.youtube.com/embed/PTJ1GOZjmsM[/url] ...
  Chuyên mục
  Uncategorized
 3. source code phần mềm quản lý bán hàng

  Chào mọi người.
  Bên mình chuyên cung cấp, tham mưu và khai triển phần mềm quản lý bán hàng cho các cửa hàng, shop thời trang, siêu thị mini.
  Phần mềm mình viết bằng Codeigniter.
  Link demo: [url=http://full.phongtran.info/]http://full.phongtran.info/[/url]

  user: admin - pass: 12345678

  video hướng dẫn:

  [url=https://www.youtube.com/embed/PTJ1GOZjmsM]https://www.youtube.com/embed/PTJ1GOZjmsM[/url] ...
  Chuyên mục
  Uncategorized

Ðăng nhập

Ðăng nhập