Một mình, một ngựa, một ... đam mê,
Thỏa chí tung hoành mới tựa đây...
Thường ngày lo nặng mưu sinh gánh,
Ôi! được như anh chắc tới già.
K.k.k.k