Thư mời ACE MTSG cùng khởi động chương trình Nụ cười đêm trăng 2014: