1. #31
  Avatar của thaihoa777
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gửi
  719
  Thanks
  102
  Thanked 903 Times in 435 Posts
  Danh sách đóng góp:
  1/ Xanh & Đen: 5.000.000vnđ
  2/ leanhngoc34: 1.000.000vnđ
  3/ LRTĐ: 1.000.000vnđ
  4/ Đại uý: 3.000.000vnđ
  5/ Tuấn Gà: 2.000.000 vnd
  6/ buiduc_hung: 1.000.000vnđ
  7/Sexsi: 2.000.000vnd
  8/ Onlyxiteen: 2.000.000vnd
  9/ Một ng bạn: 3.000.000 vnđ
  10/ ACE BMW :
  A Thắng: 1.000.000vnđ
  A Tiến: 1.000.000vnđ
  A Phúc: 1.000.000vnđ
  11/ Phong : 2.000.000vnđ
  12/ Hữu: 1.000.000vnđ
  13/ Minh Vento : 1.000.000vnđ
  14/ Khoa duyênanh: 1.000.000vnđ (ck cho Nghiêm)
  15/ Lạp xưởng Thuận Tuyết (Mỹ Tho): 3.000.000vnđ
  16/ Gia đình Cún: 1.000.000vnđ
  17/ Vuvo: 2.000.000vnđ
  18/ A.Tạo BH: 1.000.000vnđ
  19/ Quãng: 1.000.000vnđ
  20/ 12: 1.000.000vnđ
  21/ Duy NT: 1.000.000vnđ
  22/ F.B.I : 3.350.000 ($150 x 22.330vnd)
  23/ Thắng In: 1.000.000vnđ
  24/ A PBTrac: 3.000.000vnđ (ck cho Nghiêm)
  25/ 777: 1.000.000vnđ (Nghiêm)
  26/ A Hoàng Lâm OS: 1.000.0000vnđ (ck cho Nghiêm)
  27/khanh919: 1.000.000 vnd
  28/NewSol Motor: 5.000.000 vnd
  29/ A/C Hongaiyeu: 1.000.000vnđ
  30/ Chinh sivextien: 1.000.000vnđ
  31/ Trung Viethorse: 2.000.000vnđ
  32/ Tungpho : 1.000.000vnđ
  33/ Hải Tino : 1.000.000vnđ
  34/ Dinh bác sĩ: 1.000.000 vnđ
  35/ Một người bạn: 2.000.000vnđ
  36/ Bạn của Út Đen (Việt trắng): 1.000.000vnđ (ck cho Blue)
  37/ Thành + Kỳ Chinsu: 2.000.000vnđ
  38/ CB1: 1.000.000vnđ
  39/ Hiền: 2.000.000vnđ
  40/ A Sơn: 5.000.000vnđ
  41/ Thịnh:1.000.000vnđ
  42/ TranHongHoang: 2.233.000vnđ (100$ x 22.330vnd)
  43/ Tâm xì: 1.000.000vnđ
  44/ Hải Lion: 1.000.000vnđ

  * Gđ một ng bạn chốt sổ ngày 8/5

  Tổng cộng: 78.583.000vnđ (tính đến 9h57 ngày 6/5)
  Lần sửa cuối bởi thaihoa777; 6th-May-2016 lúc 11:27

 2. Các thành viên dưới đây cảm ơn thaihoa777 về bài viết hữu ích:


 3. #32
  Avatar của thaihoa777
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gửi
  719
  Thanks
  102
  Thanked 903 Times in 435 Posts
  Thông tin:
  - Hiện đang thương thảo để kí hợp đồng với đơn vị khoan giếng.
  - Hôm nay sẽ đào hố chứa nước mồi, các khâu hậu cần khác
  - Ngày mai chuyển máy khoan sang
  - Thứ 7 hoặc CN ACE đi tour nếu có thời gian sẽ vào mẫu giáo Ma Bó ký HĐ, và xem cần mua thêm gì cho trường

 4. Các thành viên dưới đây cảm ơn thaihoa777 về bài viết hữu ích:


 5. #33
  Avatar của thaihoa777
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gửi
  719
  Thanks
  102
  Thanked 903 Times in 435 Posts
  Danh sách đóng góp:
  1/ Xanh & Đen: 5.000.000vnđ
  2/ leanhngoc34: 1.000.000vnđ
  3/ LRTĐ: 1.000.000vnđ
  4/ Đại uý: 3.000.000vnđ
  5/ Tuấn Gà: 2.000.000 vnd
  6/ buiduc_hung: 1.000.000vnđ
  7/Sexsi: 2.000.000vnd
  8/ Onlyxiteen: 2.000.000vnd
  9/ Một ng bạn: 3.000.000 vnđ
  10/ ACE BMW :
  A Thắng: 1.000.000vnđ
  A Tiến: 1.000.000vnđ
  A Phúc: 1.000.000vnđ
  11/ Phong : 2.000.000vnđ
  12/ Hữu: 2.000.000vnđ
  13/ Minh Vento : 1.000.000vnđ
  14/ Khoa duyênanh: 1.000.000vnđ (ck cho Nghiêm)
  15/ Lạp xưởng Thuận Tuyết (Mỹ Tho): 3.000.000vnđ
  16/ Gia đình Cún: 1.000.000vnđ
  17/ Vuvo: 2.000.000vnđ
  18/ A.Tạo BH: 1.000.000vnđ
  19/ Quãng: 1.000.000vnđ
  20/ 12: 1.000.000vnđ
  21/ Duy NT: 1.000.000vnđ
  22/ F.B.I : 3.350.000 ($150 x 22.330vnd)
  23/ Thắng In: 1.000.000vnđ
  24/ A PBTrac: 3.000.000vnđ (ck cho Nghiêm)
  25/ 777: 1.000.000vnđ (Nghiêm)
  26/ A Hoàng Lâm OS: 1.000.0000vnđ (ck cho Nghiêm)
  27/khanh919: 1.000.000 vnd
  28/NewSol Motor: 5.000.000 vnd
  29/ A/C Hongaiyeu: 1.000.000vnđ
  30/ Chinh sivextien: 1.000.000vnđ
  31/ Trung Viethorse: 2.000.000vnđ
  32/ Tungpho : 1.000.000vnđ
  33/ Hải Tino : 1.000.000vnđ
  34/ Dinh bác sĩ: 1.000.000 vnđ
  35/ Một người bạn: 2.000.000vnđ
  36/ Bạn của Út Đen (Việt trắng): 1.000.000vnđ (ck cho Blue)
  37/ Thành + Kỳ Chinsu: 2.000.000vnđ
  38/ CB1: 1.000.000vnđ
  39/ Hiền: 2.000.000vnđ
  40/ A Sơn: 5.000.000vnđ
  41/ Thịnh:1.000.000vnđ
  42/ TranHongHoang: 2.233.000vnđ (100$ x 22.330vnd)
  43/ Tâm xì: 1.000.000vnđ
  44/ Hải Lion: 1.000.000vnđ
  45/ Gđ Bui Thắng: 20.000.000vnđ
  46/ Anh Robert và chị Hoa: 2.000.000vnđ
  47/ Hùng bíp: 2.000.000vnđ

  Tổng cộng: 103.583.000vnđ (tính đến 17h52 ngày 6/5)
  Lần sửa cuối bởi thaihoa777; 6th-May-2016 lúc 17:57

 6. Các thành viên dưới đây cảm ơn thaihoa777 về bài viết hữu ích:


 7. #34
  Avatar của BlueSerenade
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gửi
  42
  Thanks
  10
  Thanked 68 Times in 31 Posts
  Danh sách đóng góp:
  1/ Xanh & Đen: 5.000.000vnđ
  2/ leanhngoc34: 1.000.000vnđ
  3/ LRTĐ: 1.000.000vnđ
  4/ Đại uý: 3 tr vnđ
  5/ Tuấn Gà: 2.000.000 vnd
  6/ buiduc_hung: 1.000.000vnđ
  7/Sexsi: 2.000.000 vnd
  8/ Onlyxiteen: 2.000.000vnd
  9/ Một ng bạn: 3.000.000 vnđ
  10/ ACE BMW :
  A Thắng: 1.000.000vnđ
  A Tiến: 1.000.000vnđ
  A Phúc: 1.000.000vnđ
  11/ Phong : 2.000.000vnđ
  12/ Hữu: 1.000.000vnđ
  13/ Minh Vento : 1.000.000vnđ
  14/ Khoa duyênanh: 1.000.000vnđ (ck cho Nghiêm)
  15/ Lạp xưởng Thuận Tuyết (Mỹ Tho): 3.000.000vnđ
  16/ Gia đình Cún: 1.000.000vnđ
  17/ Vuvo: 2.000.000vnđ
  18/ A.Tạo BH: 1.000.000vnđ
  19/ Quãng: 1.000.000vnđ
  20/ 12: 1.000.000vnđ
  21/ Duy NT: 1.000.000vnđ
  22/ F.B.I : $150 ( se nho nguoi chuyen giup)
  23/ Thắng In: 1.000.000vnđ
  24/ A PBTrac: 3.000.000vnđ (ck cho Nghiêm)
  25/ 777: 1.000.000vnđ (Nghiêm)
  26/ A Hoàng Lâm OS: 1.000.0000vnđ (ck cho Nghiêm)
  27/khanh919: 1.000.000 vnd
  28/NewSol Motor: 5.000.000 vnd
  29/ A/C Hongaiyeu: 1.000.000vnđ
  30/ Chinh sivextien: 1.000.000vnđ
  31/ Trung Viethorse: 2.000.000vnđ
  32/ Tungpho : 1.000.000vnđ
  33/ Hải Tino : 1.000.000vnđ
  34/ Dinh bác sĩ: 1.000.000 vnđ
  35/ Một người bạn: 2.000.000vnđ
  36/ Bạn của Út Đen (Việt trắng): 1.000.000vnđ (ck cho Blue)
  37/ Thành + Kỳ Chinsu: 2.000.000vnđ
  38/ CB1: 1.000.000vnđ
  39/ Hiền: 2.000.000vnđ
  40/ A Sơn: 5.000.000vnđ
  41/ Thịnh:1.000.000vnđ
  42/ Only Speed: 1.000.000vnđ (CK cho Blue)
  43/ Hùng Singaporeman: 2.000.000vnđ (CK cho Blue)

  * Gđ một ng bạn chốt sổ ngày 8/5

  Tổng cộng: 74.000.000vnđ và 150usd (tính đến 12h53 ngày 7/5)

 8. Các thành viên dưới đây cảm ơn BlueSerenade về bài viết hữu ích:


 9. #35
  Avatar của thaihoa777
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gửi
  719
  Thanks
  102
  Thanked 903 Times in 435 Posts
  Danh sách đóng góp:
  1/ Xanh & Đen: 5.000.000vnđ
  2/ leanhngoc34: 1.000.000vnđ
  3/ LRTĐ: 1.000.000vnđ
  4/ Đại uý: 3.000.000vnđ
  5/ Tuấn Gà: 2.000.000 vnd
  6/ buiduc_hung: 1.000.000vnđ
  7/Sexsi: 2.000.000vnd
  8/ Onlyxiteen: 2.000.000vnd
  9/ Một ng bạn: 3.000.000 vnđ
  10/ ACE BMW :
  A Thắng: 1.000.000vnđ
  A Tiến: 1.000.000vnđ
  A Phúc: 1.000.000vnđ
  11/ Phong : 2.000.000vnđ
  12/ Hữu: 2.000.000vnđ
  13/ Minh Vento : 1.000.000vnđ
  14/ Khoa duyênanh: 1.000.000vnđ (ck cho Nghiêm)
  15/ Lạp xưởng Thuận Tuyết (Mỹ Tho): 3.000.000vnđ
  16/ Gia đình Cún: 1.000.000vnđ
  17/ Vuvo: 2.000.000vnđ
  18/ A.Tạo BH: 1.000.000vnđ
  19/ Quãng: 1.000.000vnđ
  20/ 12: 1.000.000vnđ
  21/ Duy NT: 1.000.000vnđ
  22/ F.B.I : 3.350.000 ($150 x 22.330vnd)
  23/ Thắng In: 1.000.000vnđ
  24/ A PBTrac: 3.000.000vnđ (ck cho Nghiêm)
  25/ 777: 1.000.000vnđ (Nghiêm)
  26/ A Hoàng Lâm OS: 1.000.0000vnđ (ck cho Nghiêm)
  27/khanh919: 1.000.000 vnd
  28/NewSol Motor: 5.000.000 vnd
  29/ A/C Hongaiyeu: 1.000.000vnđ
  30/ Chinh sivextien: 1.000.000vnđ
  31/ Trung Viethorse: 2.000.000vnđ
  32/ Tungpho : 1.000.000vnđ
  33/ Hải Tino : 1.000.000vnđ
  34/ Dinh bác sĩ: 1.000.000 vnđ
  35/ Một người bạn: 2.000.000vnđ
  36/ Bạn của Út Đen (Việt trắng): 1.000.000vnđ (ck cho Blue)
  37/ Thành + Kỳ Chinsu: 2.000.000vnđ
  38/ CB1: 1.000.000vnđ
  39/ Hiền: 2.000.000vnđ
  40/ A Sơn: 5.000.000vnđ
  41/ Thịnh:1.000.000vnđ
  42/ TranHongHoang: 2.233.000vnđ (100$ x 22.330vnd)
  43/ Tâm xì: 1.000.000vnđ
  44/ Hải Lion: 1.000.000vnđ
  45/ Gđ Bui Thắng: 20.000.000vnđ
  46/ Anh Robert và chị Hoa: 2.000.000vnđ
  47/ Hùng bíp: 2.000.000vnđ
  48/ Only Speed: 1.000.000vnđ (CK cho Blue)
  49/ Hùng Singaporeman: 2.000.000vnđ (CK cho Blue)
  50/ A.Tiến NT: 1.000.000vnđ
  51/ Ngọc Anh(8 cào cào): 1.000.000vnđ
  52/ Thiên: 1.000.000vnđ
  53/ Tuấn KK: 500.000vnđ

  Tổng cộng: 110.083.000vnđ (tính đến 10h24 ngày 9/5)
  Lần sửa cuối bởi thaihoa777; 9th-May-2016 lúc 10:24

 10. Các thành viên dưới đây cảm ơn thaihoa777 về bài viết hữu ích:


 11. #36
  Avatar của ak47
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gửi
  101
  Thanks
  138
  Thanked 183 Times in 63 Posts
  Danh sách đóng góp:
  1/ Xanh & Đen: 5.000.000vnđ
  2/ leanhngoc34: 1.000.000vnđ
  3/ LRTĐ: 1.000.000vnđ
  4/ Đại uý: 3.000.000vnđ
  5/ Tuấn Gà: 2.000.000 vnd
  6/ buiduc_hung: 1.000.000vnđ
  7/Sexsi: 2.000.000vnd
  8/ Onlyxiteen: 2.000.000vnd
  9/ Một ng bạn: 3.000.000 vnđ
  10/ ACE BMW :
  A Thắng: 1.000.000vnđ
  A Tiến: 1.000.000vnđ
  A Phúc: 1.000.000vnđ
  11/ Phong : 2.000.000vnđ
  12/ Hữu: 2.000.000vnđ
  13/ Minh Vento : 1.000.000vnđ
  14/ Khoa duyênanh: 1.000.000vnđ (ck cho Nghiêm)
  15/ Lạp xưởng Thuận Tuyết (Mỹ Tho): 3.000.000vnđ
  16/ Gia đình Cún: 1.000.000vnđ
  17/ Vuvo: 2.000.000vnđ
  18/ A.Tạo BH: 1.000.000vnđ
  19/ Quãng: 1.000.000vnđ
  20/ 12: 1.000.000vnđ
  21/ Duy NT: 1.000.000vnđ
  22/ F.B.I : 3.350.000 ($150 x 22.330vnd)
  23/ Thắng In: 1.000.000vnđ
  24/ A PBTrac: 3.000.000vnđ (ck cho Nghiêm)
  25/ 777: 1.000.000vnđ (Nghiêm)
  26/ A Hoàng Lâm OS: 1.000.0000vnđ (ck cho Nghiêm)
  27/khanh919: 1.000.000 vnd
  28/NewSol Motor: 5.000.000 vnd
  29/ A/C Hongaiyeu: 1.000.000vnđ
  30/ Chinh sivextien: 1.000.000vnđ
  31/ Trung Viethorse: 2.000.000vnđ
  32/ Tungpho : 1.000.000vnđ
  33/ Hải Tino : 1.000.000vnđ
  34/ Dinh bác sĩ: 1.000.000 vnđ
  35/ Một người bạn: 2.000.000vnđ
  36/ Bạn của Út Đen (Việt trắng): 1.000.000vnđ (ck cho Blue)
  37/ Thành + Kỳ Chinsu: 2.000.000vnđ
  38/ CB1: 1.000.000vnđ
  39/ Hiền: 2.000.000vnđ
  40/ A Sơn: 5.000.000vnđ
  41/ Thịnh:1.000.000vnđ
  42/ TranHongHoang: 2.233.000vnđ (100$ x 22.330vnd)
  43/ Tâm xì: 1.000.000vnđ
  44/ Hải Lion: 1.000.000vnđ
  45/ Gđ Bui Thắng: 20.000.000vnđ
  46/ Anh Robert và chị Hoa: 2.000.000vnđ
  47/ Hùng bíp: 2.000.000vnđ
  48/ Only Speed: 1.000.000vnđ (CK cho Blue)
  49/ Hùng Singaporeman: 2.000.000vnđ (CK cho Blue)
  50/ A.Tiến NT: 1.000.000vnđ
  51/ Ngọc Anh(8 cào cào): 1.000.000vnđ
  52/ Thiên: 1.000.000vnđ
  53/ Tuấn KK: 500.000vnđ
  54/ Tuấn AK: 1.000.000vnd.

 12. Các thành viên dưới đây cảm ơn ak47 về bài viết hữu ích:


 13. #37
  Avatar của thaihoa777
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gửi
  719
  Thanks
  102
  Thanked 903 Times in 435 Posts
  Danh sách đóng góp:
  1/ Xanh & Đen: 5.000.000vnđ
  2/ leanhngoc34: 1.000.000vnđ
  3/ LRTĐ: 1.000.000vnđ
  4/ Đại uý: 3.000.000vnđ
  5/ Tuấn Gà: 2.000.000 vnd
  6/ buiduc_hung: 1.000.000vnđ
  7/Sexsi: 2.000.000vnd
  8/ Onlyxiteen: 2.000.000vnd
  9/ Một ng bạn: 3.000.000 vnđ
  10/ ACE BMW :
  A Thắng: 1.000.000vnđ
  A Tiến: 1.000.000vnđ
  A Phúc: 1.000.000vnđ
  11/ Phong : 2.000.000vnđ
  12/ Hữu: 2.000.000vnđ
  13/ Minh Vento : 1.000.000vnđ
  14/ Khoa duyênanh: 1.000.000vnđ (ck cho Nghiêm)
  15/ Lạp xưởng Thuận Tuyết (Mỹ Tho): 3.000.000vnđ
  16/ Gia đình Cún: 1.000.000vnđ
  17/ Vuvo: 2.000.000vnđ
  18/ A.Tạo BH: 1.000.000vnđ
  19/ Quãng: 1.000.000vnđ
  20/ 12: 1.000.000vnđ
  21/ Duy NT: 1.000.000vnđ
  22/ F.B.I : 3.350.000 ($150 x 22.330vnd)
  23/ Thắng In: 1.000.000vnđ
  24/ A PBTrac: 3.000.000vnđ (ck cho Nghiêm)
  25/ 777: 1.000.000vnđ (Nghiêm)
  26/ A Hoàng Lâm OS: 1.000.0000vnđ (ck cho Nghiêm)
  27/khanh919: 1.000.000 vnd
  28/NewSol Motor: 5.000.000 vnd
  29/ A/C Hongaiyeu: 1.000.000vnđ
  30/ Chinh sivextien: 1.000.000vnđ
  31/ Trung Viethorse: 2.000.000vnđ
  32/ Tungpho : 1.000.000vnđ
  33/ Hải Tino : 1.000.000vnđ
  34/ Dinh bác sĩ: 1.000.000 vnđ
  35/ Một người bạn: 2.000.000vnđ
  36/ Bạn của Út Đen (Việt trắng): 1.000.000vnđ (ck cho Blue)
  37/ Thành + Kỳ Chinsu: 2.000.000vnđ
  38/ CB1: 1.000.000vnđ
  39/ Hiền: 2.000.000vnđ
  40/ A Sơn: 5.000.000vnđ
  41/ Thịnh:1.000.000vnđ
  42/ TranHongHoang: 2.233.000vnđ (100$ x 22.330vnd)
  43/ Tâm xì: 1.000.000vnđ
  44/ Hải Lion: 1.000.000vnđ
  45/ Gđ Bui Thắng: 20.000.000vnđ
  46/ Anh Robert và chị Hoa: 2.000.000vnđ
  47/ Hùng bíp: 2.000.000vnđ
  48/ Only Speed: 1.000.000vnđ (CK cho Blue)
  49/ Hùng Singaporeman: 2.000.000vnđ (CK cho Blue)
  50/ A.Tiến NT: 1.000.000vnđ
  51/ Ngọc Anh(8 cào cào): 1.000.000vnđ
  52/ Thiên: 1.000.000vnđ
  53/ Tuấn KK: 500.000vnđ
  53/ Tuấn KK: 500.000vnđ
  54/ Tuấn AK: 1.000.000vnd
  55/ A Vespa langbac: 1.000.000vnd
  56/ Tuấn chệt: 1.000.000vnd
  57/ A Việt: 1.000.000vnd

  Tổng cộng: 114.083.000vnđ (tính đến 11h20 ngày 10/5)
  Lần sửa cuối bởi thaihoa777; 10th-May-2016 lúc 11:20

 14. Các thành viên dưới đây cảm ơn thaihoa777 về bài viết hữu ích:


 15. #38
  Avatar của thaihoa777
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gửi
  719
  Thanks
  102
  Thanked 903 Times in 435 Posts
  Cập nhật thông tin từ Nghiêm
  Hôm qua 9/5/16 Nghiêm có vào Phân trường Mẫu giáo Ma Bó để xem triển khai công việc, vài hình ảnh báo cáo tình hình với ACE và những người bạn

  Hợp đồng

  Vị trí khoan giếng

  Hố chứa nước mồi, đường ống dẫn nước mồi từ suối
  Bồn chứa và lọc nước


  Cô hiệu trưởng cũng có đề nghị giúp đỡ vài việc như sau:
  1/ Sửa chữa 02 nhà vệ sinh bị nghẹt đường thoát(đang chờ báo giá).
  2/ 40 gường ngủ mẫu giáo(trường đang thiếu)
  3/ 100 cái mền đơn (hiện đã cũ)
  ACE nào có thông tin về giá, loại nào tốt, nơi cung cấp của mục 2 và 3 thì cho mình biết nha

  Lên tạm dự trù kinh phí để ACE xem và góp ý thêm
  Lần sửa cuối bởi thaihoa777; 10th-May-2016 lúc 13:36

 16. Các thành viên dưới đây cảm ơn thaihoa777 về bài viết hữu ích:


 17. #39
  Avatar của lioncity
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gửi
  134
  Thanks
  323
  Thanked 115 Times in 71 Posts
  Trang đầu tiên hợp đong sai bên thi công la ben C mà ghi bên A kìa a.Quà

 18. Các thành viên dưới đây cảm ơn lioncity về bài viết hữu ích:


 19. #40
  Avatar của thaihoa777
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gửi
  719
  Thanks
  102
  Thanked 903 Times in 435 Posts
  Danh sách đóng góp:
  1/ Xanh & Đen: 5.000.000vnđ
  2/ leanhngoc34: 1.000.000vnđ
  3/ LRTĐ: 1.000.000vnđ
  4/ Đại uý: 3.000.000vnđ
  5/ Tuấn Gà: 2.000.000 vnd
  6/ buiduc_hung: 1.000.000vnđ
  7/Sexsi: 2.000.000vnd
  8/ Onlyxiteen: 2.000.000vnd
  9/ Một ng bạn: 3.000.000 vnđ
  10/ ACE BMW :
  A Thắng: 1.000.000vnđ
  A Tiến: 1.000.000vnđ
  A Phúc: 1.000.000vnđ
  11/ Phong : 2.000.000vnđ
  12/ Hữu: 2.000.000vnđ
  13/ Minh Vento : 1.000.000vnđ
  14/ Khoa duyênanh: 1.000.000vnđ (ck cho Nghiêm)
  15/ Lạp xưởng Thuận Tuyết (Mỹ Tho): 3.000.000vnđ
  16/ Gia đình Cún: 1.000.000vnđ
  17/ Vuvo: 2.000.000vnđ
  18/ A.Tạo BH: 1.000.000vnđ
  19/ Quãng: 1.000.000vnđ
  20/ 12: 1.000.000vnđ
  21/ Duy NT: 1.000.000vnđ
  22/ F.B.I : 3.350.000 ($150 x 22.330vnd)
  23/ Thắng In: 1.000.000vnđ
  24/ A PBTrac: 3.000.000vnđ (ck cho Nghiêm)
  25/ 777: 1.000.000vnđ (Nghiêm)
  26/ A Hoàng Lâm OS: 1.000.0000vnđ (ck cho Nghiêm)
  27/khanh919: 1.000.000 vnd
  28/NewSol Motor: 5.000.000 vnd
  29/ A/C Hongaiyeu: 1.000.000vnđ
  30/ Chinh sivextien: 1.000.000vnđ
  31/ Trung Viethorse: 2.000.000vnđ
  32/ Tungpho : 1.000.000vnđ
  33/ Hải Tino : 1.000.000vnđ
  34/ Dinh bác sĩ: 1.000.000 vnđ
  35/ Một người bạn: 2.000.000vnđ
  36/ Bạn của Út Đen (Việt trắng): 1.000.000vnđ (ck cho Blue)
  37/ Thành + Kỳ Chinsu: 2.000.000vnđ
  38/ CB1: 1.000.000vnđ
  39/ Hiền: 2.000.000vnđ
  40/ A Sơn: 5.000.000vnđ
  41/ Thịnh:1.000.000vnđ
  42/ TranHongHoang: 2.233.000vnđ (100$ x 22.330vnd)
  43/ Tâm xì: 1.000.000vnđ
  44/ Hải Lion: 1.000.000vnđ
  45/ Gđ Bui Thắng: 20.000.000vnđ
  46/ Anh Robert và chị Hoa: 2.000.000vnđ
  47/ Hùng bíp: 2.000.000vnđ
  48/ Only Speed: 1.000.000vnđ (CK cho Blue)
  49/ Hùng Singaporeman: 2.000.000vnđ (CK cho Blue)
  50/ A.Tiến NT: 1.000.000vnđ
  51/ Ngọc Anh(8 cào cào): 1.000.000vnđ
  52/ Thiên: 1.000.000vnđ
  53/ Tuấn KK: 500.000vnđ
  53/ Tuấn KK: 500.000vnđ
  54/ Tuấn AK: 1.000.000vnd
  55/ A Vespa langbac: 1.000.000vnd
  56/ Tuấn chệt: 1.000.000vnd
  57/ A Việt: 1.000.000vnd
  58/ A Vũ: 1.000.000vnd
  59/ Phương DP: 1.000.000vnd

  Tổng cộng: 116.083.000vnđ (tính đến 11h20 ngày 10/5)
  Lần sửa cuối bởi thaihoa777; 27th-May-2016 lúc 15:20

 20. Các thành viên dưới đây cảm ơn thaihoa777 về bài viết hữu ích:


 21. #41
  Avatar của thaihoa777
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gửi
  719
  Thanks
  102
  Thanked 903 Times in 435 Posts
  Thông tin và hình ảnh cập nhật do Nghiêm cung cấp:
  Ngày 13/5/2016 giếng đã khoan được 40m


  Trong tuần này sẽ thử áp lực nước 2 ngày nếu mực nước k hạ sẽ tiến hành đóng ống và hoàn tất các công đoạn. Khả năng cuối tuần sẽ hoàn tất.
  Nếu hoàn tất đúng dự kiến thì thứ 7 hoặc CN tuần này sẽ tổ chức lên Đức Trọng bàn giao giếng cho trường mẫu giáo. ACE nào sắp xếp tham gia được thì chuẩn bị nhé

 22. Các thành viên dưới đây cảm ơn thaihoa777 về bài viết hữu ích:


 23. #42
  Avatar của thaihoa777
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gửi
  719
  Thanks
  102
  Thanked 903 Times in 435 Posts
  Mẫu mềm 80 x 90cm giá 22.000đ/cái  Gường 120 x 60 x 10cm giá 185.000đ/cái 24. Các thành viên dưới đây cảm ơn thaihoa777 về bài viết hữu ích:


 25. #43
  Avatar của thaihoa777
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gửi
  719
  Thanks
  102
  Thanked 903 Times in 435 Posts
  Thông tin đi bàn giao giếng
  Hiện khoan giếng đã xong, bàn giao vào thứ 7 21/5/2016 sẽ tổ chức đi như sau:
  Khởi hành: Chiều thứ 6 20/5/15(giờ thông báo sau) và nghỉ tại Đức Trọng
  Sáng thứ 7 đi vào Ma bó để bàn giao(tổ chức tiệc nho nhỏ), sau khi xong ACE lên ĐL chơi CN về SG
  ACE nào sắp xếp đi đc thì đăng ký nha

  Danh sách
  1/ 777
  2/................

 26. Các thành viên dưới đây cảm ơn thaihoa777 về bài viết hữu ích:


 27. #44
  Avatar của thaihoa777
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gửi
  719
  Thanks
  102
  Thanked 903 Times in 435 Posts
  Hình ảnh bàn giao giếng ngày 20/5/2016 cho Phân Trường Mẫu Giáo Ma Bó

  1/

  2/

  3/

  4/

  5/

  6/

  7/

  8/

  9/

  10/

  11/

  12/

  13/

  14/

  15/

  16/

  17/

  18/
  19/
  20/
  21/

  LRTĐ: Thật vui khi được cùng ACE góp phần giảm bớt sự cực nhọc và đem đến niềm vui cho các cô giáo và một số người dân thôn Ma Bó! Nhìn các cô khi đã có nước sạch sử dụng mà vẫn theo thói quen xách xô, vác ống đi bơm nhờ giếng đào của người dân gần đó mà cảm động vô cùng! Buổi gặp mặt bàn giao thật giản dị, ấm áp và chân tình!!!
  Thanks All!!!!


  Một lần nữa rất cảm ơn ACE MTSG và những người bạn đã cùng đồng hành trong chương trình này, hi vọng chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành trong những chương trình khác.
  Về chi phí của chương trình này do có phát sinh(mua thêm bồn inox 500L và sửa lại nhà vệ sinh cho các bé) nên chưa quyết toán để thông tin lại cho các bạn, cho mình nợ và sẽ sớm báo cáo với tất cả.

 28. Các thành viên dưới đây cảm ơn thaihoa777 về bài viết hữu ích:


 29. #45
  Avatar của CB1
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gửi
  645
  Thanks
  1.717
  Thanked 546 Times in 352 Posts
  Em khoái hình thím Hùng Bíp treo tòng ten trên giá dán cái logo ACE.

  Thiệt ý nghĩa gì đâu.

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình

Ðăng nhập

Ðăng nhập